Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อต้องย้าย Files Server

4 สิงหาคม 2009 No Comment

เมื่อถึงคราวต้องย้ายพื้นที่ Files Server

เมื่อการใช้งาน Files Server ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Personal Computer: PC รุ่นเดอะ เก๋ากึ๊ก บนทรัพยากรที่ฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่ายังใช้งานได้จนทุกวันนี้ นั่นคือ

  • ทั้งเครื่องเป็น PC ประกอบเอง
  • Main board เป็นของ ASUS จำรุ่นและรายละเอียดไม่ได้จะอัพเดทภายหลัง
  • CPU Intel Pentium III 800 MHz
  • RAM 128 MB (ต่อมาเพิ่มเป็น 256 MB)
  • HDD IDE เริ่มต้น 8 GB ปัจจุบัน 80 GB 2 ก้อน
  • NOS ใช้ Windows NT 4 sp4 ปรับปรุงเป็น sp6 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน


นั่นคือทรัพยากรที่ใช้ดูแลสิทธิและการจัดสรรทรัพยากรส่วนกลาง พื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งบัญชีผู้ใช้งานทั้งองค์กร สปข.3 แต่สิ่งที่น่่าทึ่งมากที่สุดก็คือ ระบบที่ว่านี้ “ทำงานได้โดยไม่มีวันหยุด” (ยกเว้นไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน) ตั้งแต่เดือน กันยายน 2543 เป็นต้นมา

ด้วยระบบที่ว่าน่าทึ่งนี้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่า ไม่สามารถรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี และเหมาะสมไม่เพียงพอ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในการใช้งานมากขึ้น จึงมีจำนวนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมากขึ้น ส่งผลให้จำนวน Client User หรือสมาชิกผู้ใช้งาน Files Server มีมากขึ้นตามลำดับ และยิ่งไปกว่านั้น ความเร็วในการประมวลผล และ พื้นที่ Hard Disk Drive ที่คิดว่ามีความจุสูงพอสมควรเมื่อ 3 ปีที่แล้ว กลับเป็นทรัพยากรที่มีคุณสมบัติด้อยลงทันที เืมื่อเทียบกับเครื่อง Client รุ่นใหม่ ๆ

และแล้วบทสรุปของการพัฒนาฯ ก็คงไม่พ้นต้องปรับเปลี่ยน และ Upgrade ระบบทั้งหมด ให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และนั่นก็คือปัญหา ที่นำมาเป็นหัวข้อของบทความครั้งนี้ ก่อนอื่นผมคงต้องมานั่งคิดกันก่อนว่าจะ

  1. ปรับเปลี่ยนระบบให้มีแนวทางเป็นไปอย่่างไร?
  2. นำระบบอะไร มาใช้ให้เหมาะสม ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
  3. จะย้ายระบบอย่างไร เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานได้รับผลกระทบ หรือกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
  4. จะดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไรให้ Smooth ที่สุด จนผู้ใช้แทบจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งดี

และจากหัวข้อที่ต้องคิดเหล่านี้ จนป่านนี้ผมเองยังไม่สามารถย้ายระบบได้โดยสมบูรณ์ซักที แต่ก็ดำเนินการอยู่นะ แล้วจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมคราวหลัง ว่าผมคิดอย่างไร? ทำอย่างไร? จึงจะย้ายระบบได้โดยผู้ใช้งานแทบจะไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.