Home » Headline, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เรื่องทั่วไป

NTP Service & Time Server บน Windows XP

4 มิถุนายน 2009 No Comment

การติดตั้งระบบ Network Time Protocol : NTP หรือ Time Server บนเครื่อง Windows XP เพื่อให้บริการเทียบเวลาภายในหน่วยงาน

จากบทความตอนที่ผ่านมา ผมได้กล่าวถึงการเทียบเวลามาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการปรับแต่งการอ้างอิงฐานเวลาจาก Time Server บนระบบคอมพิวเตอร์ Client ไปแล้ว รวมไปถึงข้อแนะนำที่เหมาะสมในการอ้างอิงฐานเวลาจากเครื่องให้บริการ NTP Sevice จากภายนอกหรือภายในเครือข่ายฯไปแล้วด้วยเช่นกัน

ดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการป้องกันปัญหาการอัพเดทฐานเวลานอกเครือข่ายฯ โดยการพัฒนาระบบเครื่องให้บริการ Network Time Protocol Service หรือ Time Server ขึ้นใช้บริการภายในเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรกันเอง ด้วยระบบ Windows XP ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนี้แหละ ทั้งนี้เพื่อลดการปรับฐานเวลาจากเครือข่ายภายนอกให้ได้มากที่สุด จะได้แบ่งช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับการใช้งานสำคัญๆ อื่นๆ ให้เหมาะสมได้ สิ่งที่คุณอาจต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันก่อนก็อย่างเช่น

 1. About the Network Time Protocol (NTP) หรือ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ NTP
  ในเว็บไซต์ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ NTP Servic ได้ให้คำจำกัดความของ NTP ไว้ว่า”The Network  Protocol (NTP) is used to synchronize the time of a computer client or server to another server or reference time source, such as a radio or satellite receiver or modem. It provides accuracies typically within a millisecond on LANs and up to a few tens of milliseconds on WANs relative to Coordinated Universal Time (UTC) via a Global Positioning Service (GPS) receiver, for example. Typical NTP configurations utilize multiple redundant servers and diverse network paths in order to achieve high accuracy and reliability.”ข้อความดังกล่าวให้คำจำกัดความไว้ชัดเจนว่า Network Time Protocol (NTP) คือการซิงโครไนซ์หรือปรับเทียบเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรือแม่ข่ายให้ตรงกันกับเครื่องให้บริการเวลาหรือแหล่งอ้างอิงเวลาอื่นๆ เช่นวิทยุ, เครื่องรับสัญญาดาวเทียม หรือ โมเด็มสื่อสารเป็นต้น ทั้งนี้โดยปกติเมื่อเทียบกับเวลาสากล (Coordinated Univarsal Time : UTC) ผ่านทางเครื่องรับสัญญาณ GPS แล้ว ระบบการเทียบเวลานี้สามารถให้ความแม่นยำได้สูงมากโดยผิดพลาดไม่กี่มิลลิวินาที เมื่่อซิงค์กันบนเครือข่ายภายใน (LANs) และอาจผิดพลาดสูงได้ไม่กี่สิบมิลลิวินาทีเมื่อซิ้งค์กับเครื่องให้บริการเครือข่ายภายนอก (WANs)
  และโดยปกติแล้ว ในการกำหนดค่าทั่วไป สำหรับ NTP จะทำการอ้างอิงเวลากับเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัว และมีช่องทางเครือข่ายหลายๆช่องทาง เพื่อให้การอ้างอิงเวลาเกิดความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือที่สูงพอ
 2. ความต้องการของระบบ หรือ System Requirementการติดตั้งระบบ Network Time Protocol (NTP) บนระบบวินโดวส์นั้นต้องการทรัพยากรที่ควรต้องทราบดังนี้
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้รุ่นใด ๆ ก็ได้ที่มีคุณสมบัติและอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือสูงกว่า สำหรับการติดตั้งและทำงานได้กับ Windows Operating System ตั้งแต่เวอร์ชั่น Windows NT และรุ่นที่สูงขึ้นเช่น Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีระบบเครือข่ายฯ และมีการเชื่อมต่ออิืนเตอร์เน็ตไว้ด้วย
  2. ซอฟต์แวร์ OS หรือ Operating System ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้ในเว็บไซต์ผู้พัฒนาได้แจ้งว่า ระบบติดตั้งไม่รองรับกับ Windows 95, 98 และ ME หากติดตั้งใน OS เหล่านี้ มันจะฟ้องข้อผิดพลาดแล้วออกจากระบบ แต่ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่เขาบอกก็ได้ ให้ลองด้วยตัวเองก็จะรู้ (Windows 95, 98 and ME are not supported by the installer and it will show you an error message and quit in case you do not trust us and try to run the installer under one of those operating systems :-) )
  3. พื้นที่ Hard disk ไม่จำเป็นต้องใช้มาก เนื่องจากระบบติดตั้งต้องการพื้นที่เพียง 2 – 3 เมกกะไบต์เท่านั้น แต่สิ่งที่ควรคำนึงคือ ความเร็วการเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่า
  4. ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่มีการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ด้วย ผู้ติดตั้งจะต้องมีสิทธิระดับ Administrator ด้วย ไม่งั้นติดตั้งไม่ผ่าน เพราะต้องเปิดการทำงานในระดับ Service ของระบบด้วย แต่หลังจากนั้น จะทำงานบนสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ใดๆก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น Admin ตลอดไป

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ NTP บนระบบ Windows XP (Win 2000, 2003, XP) มีดังนี้

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์จากเว็บไซต์ผู้เผยแพร่ (Meinberg Funkuhren) และอ่านคู่มือการติดตั้งรวมทั้งรายละเอียดการพัฒนาได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้เช่นกัน
 2. สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ ntp-4.2.4p7@copenhagen-o-win32-setup.exe ให้ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ [European Mirror] หรือ [US-Mirror] ซึ่งจะมีขนาดไฟล์ประมาณ 1.8 MB เท่านั้น
 3. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ให้รันไฟล์ด้วยสิทธิของ Administrator เพื่อติดตั้งโปรแกรม หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างประกาศสิทธิ์ของการใช้ซอฟต์แวร์ ถ้าหากมีเวลาก็ควรอ่านเพื่อทำความเข้าใจสักหน่อยก็ดี หากไม่มีเวลาก็ยอมรับไปเถอะ เพราะโดยรวมของการประกาศสิทธิ์แล้วก็คือ ผู้พัฒนายินยอมให้ใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แจกจ่ายซอฟต์แวร์นี้ได้ฟรี โดยที่สิทธิ์นั้นยังคงเป็นของเจ้าของเดิม…. และอื่น ๆ สรุปก็คือ จำแนก แจกจ่าย และใช้ได้ฟรี โดยไม่ละเมิดสิทธิ์พึงมีของเจ้าของ รวมทั้งให้เกียรติอ้างอิงที่มาของระบบบ้างก็จะดี (อันนี้ผมเติมเอง)หลังจากอ่านเสร็จ(ติ้งต่างว่า…) เราก็คลิกปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 4. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการติดตั้ง NTP (Choosing the Destination Folder: Where to install) โดยที่ค่าดั้งเดิมจะระบุไว้ที่ C:\Program Files\ หากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เนื่องจากใช้พื้นที่เพียงน้อยนิด
 5. Windows XP NTP Settup

  Windows XP NTP Setup

  หลังจากนั้นจะประกฎหน้าต่างให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง แนะนำว่าให้ยอมรับการติดตั้งทุกตัว แต่หากไม่ต้องการตัวใด ก็ไม่ต้องเลือกก็ได้เช่น The NTP Documentation เป็นต้น

 6. หลังจากเลือกแล้วระบบจะเริ่มคัดลอกและติดตั้งไฟล์จนเสร็จ หลังจากนั้นจะประกฎหน้าต่าง Configurations Files Setting ขึ้นมาให้ปรับแต่งค่าของ Public NTP Server ในช่องนี้ให้เราเลือกโซน Asia เป็นตัวเลือกของระบบ โดยที่ระบบ NTP จะทำการอ้างอิงกับผู้ให้บริการในโซนที่ระบุให้เราโดยอัตโนมัติ (ของ ASIA จะอ้าง Time Server อย่างน้อย 3 ค่า ดังค่าที่ระบุในเว็บไซต์ http://www.pool.ntp.org/zone/asia ) ทั้งนี้เราอาจปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ให้เป็นค่าที่จำเพาะเจาะจงของประเทศไทยแทนได้ในภายหลังก็ได้ ส่วนช่องกำหนดค่า NTP อื่น ๆ นั้นจะกำหนดหรือไม่ก็ได้ บางท่านอาจกำหนดให้ใช้ Server ของ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและของ ThaiCert เพิ่มเติมก็ได้ หลังจากนั้นให้คลิก Next >
 7. Windows XP NTP Service Setting

  Windows XP NTP Service Setting

  หลังจากนั้นระบบจะสอบถามการติดตั้ง Service ของระบบ และระบุให้เริ่มต้นทำงานของ Service อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ก็ให้คงค่าเดิมไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็เราตั้งใจติดตั้งระบบให้บริการฐานเวลาไว้ในเครือข่ายของเราอยู่แล้วนี่ใช่ป่าว แล้วจะต้องยุ่งยากเลือกตัวอื่นๆให้เป็นภาระอีกทำไม คลิก Next ได้เลย

 8. ถ้าคุณติดตั้งโดยสิทธิ์ของ Administrator อยู่แล้วขั้นตอนนี้ก็ถึงหน้าต่างสิ้นสุดการติดตั้งแล้วหละ แต่หากไม่ คุณจะได้รับการสอบถามจากระบบถึงผู้ที่มีสิทธิ์ในการรันโปรแกรมนี้ โดยเฉพาะเครือข่ายที่มีการจัดการผู้ใช้แบบ Client/Server หรือเครื่องที่ไม่ได้รันด้วยสิทธิ์ Admin หวังว่าคุณคงไม่ได้เห็นหน้าต่างกำหนดสิทธิ์นะเพราะเราเตือนคุณแล้ว และเมื่อเราคลิก Finish ระบบ NTP Service ก็จะเริ่มต้นทำงานบนเครื่องของเราโดยอัตโนมัติ
 9. เพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ที่เปิด Firewall ในเครื่องและเครือข่าย ให้เปิด Port บริการ NTP ด้วยนั่นคือ TCP Port 123 ไม่งั้นเครื่องอื่น ๆ ก็ไม่สามารถอ้างอิงเวลาจากเครื่องนี้ได้เลย ใครที่เปิดไม่เป็นก็คอมเมนท์มาได้ จะได้เขียนแนะนำวิธีให้อีกเรื่องหนึ่ง จะได้มีเรื่องไว้เขียนอีกไง…

และแล้วการติดตั้งก็เสร็จสมบูรณ์เราสามารถทดสอบได้โดยการไปเซ็ตเครื่องอื่นๆ ให้อ้างอิงเวลาจากเครื่องนี้ได้แล้ว ลองทำตามบทความเรื่อง การปรับเทียบเวลามาตรฐานบนคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านี้ดูได้ http://knowledge.prdnorth.in.th/archives/internet-time-setting

บทความโดย ศุภชัย กัลปสันติ / KM Master

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.