Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกช่วยจำ: การจัดการปัญหา –Mask– ใน messages logs Ubuntu

2 เมษายน 2009 No Comment

วันนี้ (7 ก.พ. 2552) ตรวจสอบ Logs ไฟล์ ใน Ubuntu Server ตัวใหม่ ที่กำลังเซ็ตสำรองไว้ พบว่าในส่วนของ messages log มีแต่ข้อความ –Mask– ทุก ๆ 20 นาที ก็เลยค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้อง พบว่าเป็นการจัดการของระบบ syslogd ในระบบ ซึ่งมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้

1. เปิดเข้าไปในระบบเพื่อแก้ไขไฟล์ /etc/default/syslogd
sudo nano -w /etc/default/syslogd หรือ sudo vi /etc/default/syslogd

2. ในบรรทัดที่มีข้อความว่า SYSLOGD=”" ให้เปลี่ยนเป็น SYSLOGD=”-m0 -u syslog”
(สำหรับ VI) กด I เข้าสู่ INSERT Mode ภายในเครื่องหมายคำพูดให้พิมพ์ข้อความเพิ่มลงไป
ออกจากการแก้ไข กดปุ่ม Esc

3. บันทึกการแก้ไข
nano กด Ctrl+x กด y กด y
VI กด :wq! Enter (: = ใช้คำสั่ง, w = บันทึก, q = ออก, ! = เป็นการบังคับออกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ)

4. สั่ง Restart Service ของ Syslogd
sudo /etc/init.d/syslogd restart

เพียงเท่านี้ messages log ไฟล์ของเรา ก็จะสะอาด มีเพียงข้อมูลที่สำคัญจำเป็นให้บันทึกเท่านั้น

บันทึกช่วยจำ โดย ศุัภชัย กัลปสันติ
Keyword Ubuntu, Syslogd, –Mask–, messages log, Syslog system, Linux

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.