Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อ IE7 มีปัญหากับการใช้งาน

19 มิถุนายน 2009 No Comment

เมื่อ IE7 มีปัญหากับการใช้งาน

หลังจากที่อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คงจะมีผู้คนในสังคมเมืองไม่น้อยที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นต่อชีวิต ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน บางคนอาจมีความเห็นแย้งว่าอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดโทษได้มหันต์ แต่หากมองไปอีกมุมมองหนึ่งก็จะเห็นได้ว่า “โทษ” ที่กล่าวอ้างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการใช้งานแบบไม่ระมัดระวังของผู้ใช้เหล่านั้นต่างหาก ซึ่งหากใช้ไปในทางที่ดีแล้วก็จะเห็นว่า อินเตอร์เน็ตนั้นมีคุณอนันต์เช่นกัน


ด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายมหาศาล ในช่วงเวลาแห่งการพัฒนาที่ผ่านมา หลายๆ องค์กรต่างก็พยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Web browser กันเป็นจำนวนมาก และในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ หรือ Web Application ในสมัยแรกๆ นั้นมักใช้การออกแบบการแสดงผลโดยอ้างอิงโปรแกรมแสดงผลเว็บในค่าย Microsoft เป็นหลักโดยเฉพาะ Internet Explorer version 6.0 (IE6) ที่ใช้งานร่วมกับ Web Application ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างดี ทั้งยังมีความเสถียรมั่นคงจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้โดยทั่วไป

หลังจากนั้น วงจรของการพัฒนาโดยธรรมชาติของเทคโนโลยี รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตด้านมืดของผู้ไม่ประสงค์ดี ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้โปรแกรม IE6 ต้องสู้รบปรบมือกับช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงจุด ๆ หนึ่งก็ต้องพัฒนาระบบใหม่ที่มีความมั่นคงกว่า ปลอดภัยกว่า(ตามคำโฆษณา) ขึ้นมาทดแทน นั่นคือ IE7 ซึ่งหลายท่านคงได้ใช้มานานพอสมควร และปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเข้า IE รุ่นใหม่มาให้ใช้งานกันอีกแล้ว อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เมื่อระบบใหม่หมายถึงการที่ผู้พัฒนาได้รู้ถึงข้อด้อยของระบบเก่า และพัฒนาระบบใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่สำหรับผู้ใช้งานแบบเรา ๆ ท่านๆ ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาระบบนั้น คำตอบของการเปลี่ยนแปลงระบบ(ที่ไม่สมดุลกัน) อาจไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเสมอไป ในทางกลับกันอาจสร้างปัญหาต่อการใช้งานขึ้นได้เสมอเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นระบบรับส่งเอกสาร และหนังสือราชการของหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง ใช้งานได้ดีเฉพาะกับ IE6 เท่านั้น แต่กับ IE7 จะไม่แสดงผลรายการใดๆ ขึ้นมาให้เห็น ปัญหาคือระบบนี้ใช้กันทั่วประเทศ ผู้ใช้งานแบบเราๆ จะแก้ปัญหาอย่างไรได้ ถ้าเผลออัพเดทโปรแกรม Microsoft Windows XP Service Pack 3 ที่รวมการติดตั้ง Internet Explorer 7 เข้ามาด้วย บางท่านอาจมีคำถามในใจว่าแล้วทำไมไม่ปรับปรุง Web Application ให้สามารถทำงานได้ดีกับ IE7 ไปเลยจะได้แก้ปัญหาในภาพรวมได้ ซึ่งนับเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดอย่างแน่นอน แต่ต้องแลกมาด้วยการลงทุนมหาศาล ในทุกครั้งที่ผู้พัฒนาระบบหลักเปลี่ยนรุ่น และไม่ว่าจะมีการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาหรือไม่อย่างไร ก็ยังเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของเราด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ใช้งานแล้วคงต้องหาทางแก้ปัญหากันไปเพื่อให้กลับไปใช้งานระบบเดิมได้

ไม่รู้ว่าการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจะเป็นการช้าไปสำหรับใครหรือไม่ แต่ปัญหานั้นก็เกิดขึ้นได้เสมอ และอาจเกิดได้บ่อยโดยที่ผู้ใช้หลายๆ คนไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป็นปัญหาขึ้นได้ ก็ได้สิ่งสำคัญอย่าลืมว่า “อินเตอร์เน็ตยังมีข้อมูลดีๆ ให้ศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย ถ้าใช้ในทางที่ถูกที่ควร” คราวหน้าผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันต่อ (หวังว่าคงไม่นานเกินรอ)

ศุภชัย  กัลปสันติ

IT. Knowledge PRD3

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.